Štukmramor, s.r.o.
  English version 

Štukatérství je bezesporu velmi starý obor. Člověk si od nepaměti krášlil své obydlí, zprvu to byla jeskyně zdobená kresbou, pak začal své kamenné stavby ohazovat omítkou. Snažil se jejich povrch upravit například rytím jednoduchých ornamentů, hlazením či škrábáním povrchu, až postupem času dospěl k dokonalému tvarovému pojetí interiérů a fasád svých paláců, sídel a obydlí.

Od dob antického Řecka procházela omítka - tectorium - a její úprava mnoha "moderními" vývoji, které se vztahovaly jak na architektonické členění a řády, tak i na použití nejrůznějších druhů materiálů. Ty měly za úkol nejen zdokonalit zpracovatelnost malt při zhotovení náročných ornamentů, ale bylo nutno zajistit i dlouhověkost těchto velmi pracných a krásných omítek.